Λύση – πακέτο για τα χρέη των ιδιωτών – Πότε θα γίνεται κούρεμα του χρέους- Ποιοι κινδυνεύουν με κατάσχεση

Στη λογική του όλα σε ένα προχωράει η κυβέρνηση σε ό,τι αφορά στο σχέδιο για την αντιμετώπιση των χρεών των ιδιωτών.Ήδη τα χρέη φτάνουν αυτή τη στιγμή κοντά στο 100% του ΑΕΠ γεγονός που οδηγεί την οικονομία σε στραγγαλισμό και έτσι η λύση πρέπει να δοθεί άμεσα.Σε κυβερνητικό επίπεδο επιχειρείται να έχει ολοκληρωθεί το νέο σχέδιο μέχρι τα μέσα του Αυγούστου ώστε να μπει σε εφαρμογή από τον ερχόμενο Σεπτέμβριο.Η πρόταση θα αφορά κατ’ αρχάς τις επιχειρήσεις και σε δεύτερη φάση τα νοικοκυριά, ενώ τίθεται ως στόχος η συνολική αντιμετώπιση του ιδιωτικού χρέους, δηλαδή οι οφειλές όχι μόνο προς τις τράπεζες αλλά και προς το Δημόσιο, τα ασφαλιστικά Ταμεία, τους προμηθευτές και τους εργαζόμενους. Στο πλαίσιο αυτό και για να διευκολυνθούν οι εξωδικαστικές συμφωνίες μελετάται να καταστεί υποχρεωτική η συναίνεση όλων των πιστωτών μιας επιχείρησης, εφόσον 33%35% των ιδιωτών πιστωτών εγκρίνει το πλάνο αναδιάρθρωσης και το επιχειρηματικό σχέδιο που υποβάλλεται.Προκειμένου να επιτευχθεί η ευελιξία, προκρίνεται από όλες τις πλευρές όχι μία οριζόντια ρύθμιση των χρεών, αλλά ρυθμίσεις “α λα καρτ” με βάση το προφίλ της επιχείρησης.Η ρύθμιση του χρέους προς την τράπεζα δε θα γίνεται μεμονωμένα και παράλληλα θα εξετάζονται και όλες οι άλλες οφειλές του δανειολήπτη. Από τον έλεγχο αυτό θα προκύπτει το πρφιλ του οφειλέτη και θα αξιολογείται η προοπτική της μελλοντικής πορείας των πληρωμών του. Στο πλαίσιο αυτό, θα γίνεται μια συνολική διαχείριση των χρεών θα αποφασίζεται τι θα μπορεί να πληρώνει για την τράπεζα και τι θα πρέπει να δίνει για τα άλλα χρέη που έχει στην εφορία, στα ασφαλιστικά ταμεία κλπ. .Σε ό,τι αφορά στα νοικοκυριά θα λαμβάνονται υπόψη οι πάγιες δαπάνες ανάλογα με τον αριθμό των μελών της οικογένειας κλπ και θα προβλέπεται ακόμη και κούρεμα των οφειλών, τόσο προς τις τράπεζες όσο και προς το δημόσιο.Σε ό,τι αφορά στις επιχειρήσεις τον πρωταρχικό ρόλο θα παίζει το προφίλ του, η προοπτική επιβίωσης και τα πιθανά κέρδη. Για όσες επιχειρήσεις διαφανεί ότι επί της ουσίας βασίζονται στον δανεισμό τότε η “έκθεση” θα είναι αρνητική και στις περιπτώσεις αυτές προβλέπονται και κατασχέσεις για την αποζημίωση των δανειστών.

You may also like...