Πλειστηριασμούς άμεσα ζητά η τρόικα

Τεράστιο πρόβλημα για το υπουργείο Οικονομικών και συνολικά για την κυβέρνηση αποτελεί η απαίτηση της τρόικας για επιτάχυνση των πλειστηριασμών των ακινήτων των οφειλετών του Δημοσίου προκειμένου να ανακοπεί η αυξητική πορεία των ληξιπρόθεσμων χρεών, που έχουν φτάσει στο ποσό των 66,4 δισ. ευρώ.

Στο τελευταίο, επικαιροποιημένο μνημόνιο, που εκδόθηκε μετά τον έλεγχο του περασμένου Μαρτίου, εντάχθηκε (ξανά) η δέσμευση της ελληνικής πλευράς για την αλλαγή του πλαισίου διεκδίκησης των ληξιπρόθεσμων χρεών, με ορισμό της τιμής εκκίνησης των ακινήτων που εκπλειστηριάζονται στο 1/3 της αντικειμενικής αξίας.

Αποτελεί μια δύσκολη υπόθεση

Η κυβέρνηση, από την πλευρά της, επιδιώκει να αυξήσει την τιμή εκκίνησης σε σχέση με τις απαιτήσεις των ελεγκτών, αλλά σε κάθε περίπτωση αποτελεί μια δύσκολη υπόθεση, με τεράστιες κοινωνικές επιπτώσεις, δεδομένου ότι οι οφειλέτες του Δημοσίου με ληξιπρόθεσμες οφειλές ξεπερνούν τα 3.000.000.

Ειδικότερα, με το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο το Δημόσιο δρομολογεί την κατάσχεση ακινήτων των φορολογουμένων που έχουν ληξιπρόθεσμα χρέη προς το Δημόσιο.

Αύξηση του αριθμού δόσεων, από τις 12 που είναι σήμερα, σε 48 ή ακόμα και 24 σχεδιάζει να προτείνει η κυβέρνηση στους εκπροσώπους των δανειστών προκειμένου να διευκολυνθούν στην εξόφληση των χρεών τους οι οφειλέτες του Δημοσίου.Στη συνέχεια προχωρεί στον εκπλειστηριασμό των ακινήτων του οφειλέτη, όπου βάσει νόμου του 2008 η ελάχιστη τιμή εκκίνησης δεν μπορεί να είναι χαμηλότερη από την αντικειμενική αξία. Αυτό, όμως, δημιουργεί πρόβλημα, λόγω της στρέβλωσης που δημιουργούν η ίδια η κυβέρνηση και η τρόικα, καθώς διατηρούν σε επίπεδα υψηλότερα των αγοραίων τιμών τις αντικειμενικές τιμές. Στο πλαίσιο αυτό, επειδή οι αντικειμενικές αξίες των ακινήτων είναι κατά πολύ υψηλότερες από τις εμπορικές τιμές, οι πλειστηριασμοί κηρύσσονται άγονοι.

Ο ισχύων νόμος προβλέπει πως αν πραγματοποιηθούν δύο άγονοι πλειστηριασμοί, η εφορία μπορεί να ζητήσει μέσω του δικαστηρίου τη μείωση της τιμής εκκίνησης του ακινήτου που βγαίνει στο σφυρί.

Οι ελεγκτές όμως εκτιμούν ότι η διαδικασία αυτή είναι «χρονοβόρα και πολυδάπανη», με αποτέλεσμα στην πράξη να μη γίνονται πλειστηριασμοί και τελικά το Δημόσιο να μην εισπράττει τα οφειλόμενα.

Κατόπιν αυτών, και με δεδομένη την αυξητική πορεία των ληξιπρόθεσμων προς το Δημόσιο χρεών, η τρόικα ζήτησε επίσπευση των διαδικασιών κατάσχεσης και πλειστηριασμού των ακινήτων.

Εντάχθηκε στο τελευταίο μνημόνιο

Η αλλαγή της διαδικασίας των πλειστηριασμών εντάχθηκε και στο τελευταίο μνημόνιο και η κυβέρνηση πασχίζει τώρα να περιορίσει το εύρος εφαρμογής της.

Συγκεκριμένα, οι ελεγκτές ζητούν το ακίνητο του οφειλέτη του Δημοσίου να εκπλειστηριάζεται με αρχική τιμή εκκίνησης το 1/3 της αντικειμενικής τιμής, ώστε να τραβά το ενδιαφέρον υποψήφιων αγοραστών και το Δημόσιο να εισπράττει το σύνολο ή μέρος των οφειλών.

Δηλαδή, ένα ακίνητο με αντικειμενική αξία, π.χ., 100.000 ευρώ, να έχει τιμή εκκίνησης στον πλειστηριασμό το ποσό των 33.000 ευρώ. Ακόμη, τα προγράμματα πλειστηριασμών θα δημοσιοποιούνται με καταχωρήσεις σε μέσα ενημέρωσης καθώς και στο Διαδίκτυο, και συγκεκριμένα σε ιστοσελίδα που θα δημιουργήσει η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων.

Αξιοσημείωτο είναι επίσης πως η σχετική διάταξη θα έπρεπε να νομοθετηθεί, σύμφωνα με το μνημόνιο, μέχρι το τέλος του περασμένου Απριλίου, αλλά λόγω προεκλογικής περιόδου και των αντιδράσεων που θα προκαλέσει καθυστερεί η εφαρμογή της, ενώ βρίσκεται σε διαδικασία διαπραγμάτευσης με την τρόικα, μέσω email, η «έκπτωση» της τιμής εκκίνησης.

Σύμφωνα με πηγές του υπουργείου Οικονομικών, η ελληνική πλευρά προτείνει την εναρμόνιση της νομοθεσίας για τις κατασχέσεις ακινήτων από το Δημόσιο με όσα προβλέπει ο Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας, δηλαδή την θέσπιση ελάχιστης τιμής ίσης με τα 2/3 της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου, ή εάν μπορέσει να επιτύχει η τιμή εκκίνησης να είναι στο 80% της αντικειμενικής.

Είναι σαφές πως η διαφορά με την απαίτηση των ελεγκτών, που αναγράφεται και στο μνημόνιο, είναι μεγάλη και αποτελεί πεδίο σκληρών διαπραγματεύσεων ανάμεσα στις δύο πλευρές.

Επίσης, θα προταθεί ο αρχικός πλειστηριασμός να είναι στο 100% της αντικειμενικής και εάν κηρυχθεί άγονος, το ποσοστό να μειώνεται μέχρι και το 1/3, αλλά χωρίς να απαιτείται δικαστική απόφαση, για λόγους ευελιξίας.naftemporiki.gr

You may also like...