Δύο εργαζόμενοι του Τιτάνα έγιναν Δότες Μυελού των Οστών και χάρισαν ζωή

Δύο εργαζόμενοι του Τιτάνα έγιναν Δότες Μυελού των Οστών και χάρισαν ζωή

Με 323 εθελοντές δότες συμβάλλει ο ΤΙΤΑΝ στο σύνολο των 6,000 και πλέον εθελοντών του Κέντρου Ενημέρωσης και Προσέλκυσης Εθελοντών Δοτών Μυελού των Οστών Πανεπιστημίου Πατρών (ΚΕΔΜΟΠ), μέσα από μία εκστρατεία ευαισθητοποίησης, συστηματικής κινητοποίησης και χρηματικής στήριξης. Αποτέλεσμα αυτής της προσφοράς είναι ότι δύο εργαζόμενοι του Τιτάνα έγιναν Δότες Μυελού των Οστών και πρόσφεραν ζωή σε συνανθρώπους μας. Αξίζει να σημειωθεί ότι στην Ελλάδα οι Δότες Μυελού των Οστών είναι συνολικά επτά. Οι δότες-εργαζόμενοι του Τιτάνα τιμήθηκαν στην ειδική εκδήλωση γνωριμίας δοτών – ληπτών μυελού των οστών «Γνωρίζω – Χαρίζω Ζωή» που διοργάνωσε το ΚΕΔΜΟΠ στο Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο Πανεπιστημίου Πατρών, την Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου 2014. Ο ΤΙΤΑΝ υπήρξε από τους πρώτους υποστηρικτές του ΚΕΔΜΟΠ, συμμετέχοντας ήδη από το 2010 στην εκστρατεία αύξησης του αριθμού των Ελλήνων εθελοντών δοτών μυελού των οστών. Η Εταιρία λειτουργεί ως πρεσβευτής ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των εργαζομένων και των οικογενειών τους, των τοπικών κοινωνιών όπου δραστηριοποιείται, όπως και των φοιτητών των ομάδων BEST (οργάνωση φοιτητών τεχνολογικών σπουδών) των Πολυτεχνικών Σχολών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και του Πανεπιστημίου Πατρών, με τις οποίες συνεργάζεται. Η Εταιρία καλύπτει το κόστος της εξέτασης του δείγματος κάθε εθελοντή.
Επιπλέον, σε αναγνώριση της συνολικής προσφοράς του Τιτάνα και τη συνεχιζόμενη συνεργασία και υποστήριξη στο έργο του ΚΕΔΜΟΠ, το Διοικητικό Συμβούλιο του Κέντρου απέστειλε τιμητική πλακέτα και επιστολή.
20141223_551210

You may also like...