Ολυμπία Οδός: Είκοσι εργοτάξια και 2.000 εργαζόμενοι

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες σε διάφορα σημεία της εθνικής οδού Πατρών-Κορίνθου. Αυτή την περίοδο έχουν εγκατασταθεί περί τα 20 εργοτάξια κατά μήκος του εθνικού δρόμου, ενώ σύμφωνα με τα στοιχεία του αναδόχου, εργάζονται πρωτογενώς περίπου 2.000 άτομα. Οπως ανέφεραν στην «Π» στελέχη της Ολυμπίας Οδού, η συγκεκριμένη εικόνα είναι στιγμιαία, καθώς το έργο έχει αποκτήσει μια δυναμική και εξελίσσεται καθημερινά.

Είναι χαρακτηριστικό ότι το β’ τρίμηνο του 2014 εισήλθαν στα εργοτάξια περισσότερα από 700 άτομα σε σύγκριση με το α’ τρίμηνο του τρέχοντος έτους. Στο συνολικό αριθμό των 2.000 ατόμων ο ανάδοχος δεν περιλαμβάνει το έμμεσα απασχολούμενο προσωπικό (τοπικούς υπεργολάβους, προμηθευτές σωλήνων και άλλων υλικών κατασκευής κ.ά.).Η ανάπτυξη των εργασιών είναι εμφανής πλέον σε αρκετά σημεία του οδικού δικτύου. Σε ορισμένα από αυτά, στη διαδρομή από Πάτρα μέχρι το Αίγιο, είναι ευδιάκριτες οι διαπλατύνσεις του υφιστάμενου δρόμου, καθώς το νέο οδικό δίκτυο κινείται εν πολλοίς πάνω στο ήδη υπάρχον.

You may also like...