Προσλήψεις εκπαιδευτικών για έργο του ΕΚΠΑ

Μέχρι τις 16 Ιανουαρίου μπορούν να καταθέσουν τις προτάσεις τους όσοι ενδιαφέρονται να απασχοληθούν στο έργο με τίτλο «Ξένες Γλώσσες Γενικού Λυκείου: Εκπόνηση Προγραμμάτων Σπουδών και Δημιουργία Εκπαιδευτικού Υλικού», το οποίο υλοποιείται από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, σε σύμπραξη με το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ).

Συγκεκριμένα ζητούνται 4 συνεργάτες για τη συγγραφή εκπαιδευτικού υλικού και δοκιμασιών ελέγχου κατανόησης γραπτού λόγου και αξιολόγησης της γλωσσικής επίγνωσης για μαθητές Αγγλικής του λυκείου, επιπέδου Β2 έως Γ1.

Απαραίτητα προσόντα είναι:

– Πτυχίο του χώρου των ανθρωπιστικών σπουδών

– Φυσικός ομιλητής της Αγγλικής.

– Αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία στη συγγραφή εκπαιδευτικού υλικού για τη διδασκαλία και εκμάθηση της Αγγλικής, ή/και για την αξιολόγηση γλωσσομάθειας (για έντυπες εκδόσεις ή/ και για ηλεκτρονικές εφαρμογές).

Επιπλέον, ζητούνται τρεις συνεργάτες ως ειδικοί διδακτικοί της γλώσσας με αντικείμενο την αξιολόγηση εκπαιδευτικού υλικού και δοκιμασιών ελέγχου κατανόησης προφορικού λόγου για μαθητές Αγγλικής του λυκείου, επιπέδου Β1 έως Γ1. Τη συγγραφή οδηγιών για την εκπαιδευτική διαδικασία και αξιοποίηση του εκπαιδευτικού υλικού Α’ τάξης λυκείου καθώς και την εκπόνηση ερευνών σχετικών με το εκπαιδευτικό υλικό και συγγραφή σχετικών επιστημονικών μελετών.

Απαραίτητα προσόντα

– Διδακτορικό δίπλωμα ή ΜΔΕ στην Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία ή τελειόφοιτος ΠΜΣ σε Διδακτική της Αγγλικής σε ΑΕΙ της ημεδαπής ή της αλλοδαπής

– Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας επιπέδου Γ2.

– Αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία στη συγγραφή εκπαιδευτικού υλικού για τη διδασκαλία και εκμάθηση της Αγγλικής, ή/και για την αξιολόγηση γλωσσομάθειας (για έντυπες εκδόσεις ή/ και για ηλεκτρονικές εφαρμογές).

– Αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία στη συγγραφή οδηγιών για την αξιοποίηση εκπαιδευτικού υλικού για έντυπες εκδόσεις ή/και για ηλεκτρονικές εφαρμογές.

– Αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία σε ερευνητικό κέντρο δημόσιου οργανισμού ή ΑΕΙ ή εργαστήριο ΑΕΙ σχετικό με τη διδασκαλία της ξένης γλώσσας.

Επίσης θα υπογραφεί σύμβαση με άλλο ένα άτομο ειδικός διδακτική της αγγλικής γλώσσας με καθήκον τη συγγραφή εκπαιδευτικού υλικού για μαθητές Αγγλικής του λυκείου, επιπέδου Β1 έως Β2, καθώς επίσης δοκιμασιών ελέγχου κατανόησης προφορικού λόγου, όπως και τη συγγραφή ηχητικών αρχείων, επίβλεψη ηχογράφησης

Άλλο ένα άτομο θα έχει ως αντικείμενο την αξιολόγηση εκπαιδευτικού υλικού και δοκιμασιών ελέγχου για μαθητές Αγγλικής του λυκείου, επιπέδου Β1 έως Β2: (α) κατανόησης γραπτού λόγου, (β) κατανόησης προφορικού λόγου, (γ) γλωσσικής επίγνωσης.

Επίσης τη συγγραφή εκπαιδευτικού υλικού για παραγωγή γραπτού λόγου, επίπεδο Β1 καθώς και την εκπόνηση ερευνών σχετικών με το εκπαιδευτικό υλικό και συγγραφή σχετικών επιστημονικών μελετών.

Στα πλαίσια του έργου αυτού θα προσληφθούν και άλλοι συνεργάτες (φιλόλογος, πληροφορικής, γαλλικής φιλολογίας, γερμανικής κ.α) και γι’ αυτό αναλυτικές πληροφορίες μπορούν να αναζητήσουν οι ενδιαφερόμενοι στη σχετική πρόσκληση.
20150113_559121

You may also like...