Συνέβη και αυτό -Στο διαγωνισμό για τις 773 θέσεις στο Δημόσιο υπέβαλλαν αίτηση μόνο 729 υποψήφιοι

Μπορεί η ανεργία στην Ελλάδα να σαρώνει αλλά αυτό δεν αποτελεί κίνητρο για μια θέση στο Δημόσιο, καθώς στην τελευταία προκήρυξη του ΑΣΕΠ υπέβαλλαν τα χαρτιά τους λιγότεροι από τις θέσεις που προκηρύχθηκαν.

Συγκεκριμένα, στην προκήρυξη 1Δ/2014 του ΑΣΕΠ για την πλήρωση 773 θέσεων αορίστου χρόνου για το Δημόσιο υποβλήθηκαν 729 αιτήσεις, 44, δηλαδή, λιγότερες από τον συνολικό αριθμό των θέσεων.

Από τις θέσεις που προκηρύχθηκαν οι 705 ήταν Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (με σειρά προτεραιότητας) και 68 Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, τακτικού προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, σε διάφορους κλάδους του Δημοσίου και Νομικών Προσώπων του Δημοσίου.

Σημειώνεται ότι υποβλήθηκαν 526 αιτήσεις για την κάλυψη των 705 θέσεων Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, δηλαδή 179 λιγότερες και 203 αιτήσεις για την κάλυψη 68 θέσεων Τεχνολογικής Εκπαίδευσης.

Οι θέσεις αφορούσαν υπουργεία όπως το Εργασίας και το Πολιτισμού, την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, τον ΟΑΕΔ, ασφαλιστικά ταμεία (ΙΚΑ, ΟΑΕΕ), το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας, την Γενική Γραμματεία Εμπορίου κ.α20141204_543502

You may also like...