Όλο και περισσότεροι Πατρινοί, γίνονται μισθοφόροι σε φορτηγά πλοία

Η κρίση έχει χτυπήσει σε τέτοιο βαθμό τις τσέπες και των Πατρινών που ολοένα και περισσότεροι μαθαίνουμε ότι αναζητούν επαφές με τις εταιρίες που αναλαμβάνουν να εκπαιδεύσουν και να στείλουν κλιμάκια προστατών σε φορτηγά πλοία που ταξιδεύουν στη Σομαλία και αλλού αλλά κινδυνεύουν από τους πειρατές. Μαθαίνουμε ότι ήδη αρκετά ονόματα εθελοντών Πατρινών έχουν καταχωρηθεί στις λίστες των ενδιαφερομένων οι οποίοι παρά τον έντονο κίνδυνο που μπορεί να διατρέξουν στη διάρκεια ενός τέτοιου ταξιδιού, επιλέγουν να συμμετάσχουν προκειμένου να εξασφαλίσουν αρκετά χρήματα. Και μάλιστα, ο αριθμός όσων προσπαθούν με κάθε τρόπο να έρθουν σε επαφή με κάποιον που έχει τις σχετικές γνωριμίες, καθημερινά αυξάνεται…
20140905_508889

You may also like...